Sponsoring

Het huis is gebouwd door en eigendom van Woningstichting Wonen Midden-Delfland. Voor het interieur zijn fondsverstrekkers aangeschreven en lokale en regionale bedrijven.