Stichting WIMD

WIMD staat voor Woon Initiatief Midden-Delfland en stelt zich ten doel om een thuis te bieden voor jongvolwassenen met een verstandelijke beperking.

Midden-Delfland is een gemeente waar het fijn wonen is. De steden zijn om de hoek en in de gemeente zelf heerst een heerlijke rust en gemoedelijkheid. Een ieder die dat wil kan zich inschrijven voor een huur- of koophuis. Helaas geldt dat niet voor mensen met een verstandelijke beperking. Wanneer zij de volwassen leeftijd bereiken en op zichzelf willen gaan wonen zijn zij afhankelijk van woongemeenschappen of tehuizen (ver) buiten het eigen Midden-Delfland, weg van familie, vrienden en de bekende omgeving.

Een aantal ouders van kinderen met een verstandelijke beperking wilden graag dat hun kind in de eigen omgeving bleef wonen en startten om die reden stichting WIMD. Het uiteindelijke doel was om een huis te realiseren waar hun kind kon gaan wonen, in de buurt en omgeving die ze gewend zijn en waar het zo prettig wonen is.

Na vele jaren van vergaderen met gemeente, architecten en de woningstichting is eindelijk de bevestiging gekomen dat het huis ging komen. Wonen Midden-Delfland heeft het huis gebouwd en opgeleverd en de jongvolwassenen van Woon Initiatief Midden-Delfland wonen er zeer naar hun zin.